ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ
 
Τίτλος:ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1974 1981 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1979
τεύχος 74
1983
τεύχος 130
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου