Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β'
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β'
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β'
Ομοιόμορφος τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Β'
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελλάδα
Βασίλειον της Ελλάδος
Ελλάδα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[1885]-
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1885-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 32 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Βασίλειον της Ελλάδος: [1885]- ; Ελληνική Δημοκρατία [1973]-
Από τo 1887- το Βασιλικόν Τυπογραφείον μετονομάστηκε το σε: Εθνικόν Τυπογραφείον
Περιέχει ετήσιο ευρετήριο
Αρχικά το τεύχος Β' ονομάστηκε μέρος Β' και μέρος δεύτερον
Άτακτη
Χωρίσθηκε από:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Θέματα:Law--Greece
Legislation--Greece
Gazettes--Greece
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1833 2011 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 02/05/2019
Alpha Bank
1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
1926 1969 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1962 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1901 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 05/05/2019
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1843 2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1955 1993 Ελλιπής