Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 
Τίτλος:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
1976 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1946 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1945 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

2018 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων
1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2011
τόμος 0
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου