Αστυνομική Ανασκόπηση : διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας = Police review
 
Τίτλος:Αστυνομική Ανασκόπηση : διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας = Police review
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αστυνομική Ανασκόπηση : διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας = Police review
Προηγούμενος Τίτλος:Αστυνομική Επιθεώρηση. 1984-2001
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Ετ.18, τευχ.215 (2002)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων., 2002-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των εκδόσεων "Αστυνομικά Χρονικά " (1953) της Αστυνομίας Πόλεων και «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (1970) της Ελληνικής Χωροφυλακής. Με την ενοποίηση των Σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων το 1984, τα δύο έντυπα αποκτούν κοινή εκδοτική στέγη και ονομασία. Εκδίδονται πλέον υπό την επωνυμία «Αστυνομική Επιθεώρηση», ενώ 18 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα, το 2002 το περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας μετονομάζεται σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».
Συνεχίζει το: Αστυνομική Επιθεώρηση [1105-6916] 1984-2002
Διμηνιαίο
Συνεχίζει:Αστυνομική Επιθεώρηση : μηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης = Police review = monthly magazine of the Ministry of Public Order
DDC Ταξινόμηση:363.2
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2002 2011 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου