Σύγχρονη Τεχνική Εκλογή
 
Τίτλος:Σύγχρονη Τεχνική Εκλογή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σύγχρονη Τεχνική Εκλογή
Δημοσίευση:Αθήνα : Μαυρομμάτης Ν., 1972-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1980 1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1987
τόμος 0
τεύχος 211
2000
τεύχος 400
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου