Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος = Report on the mining activities of Greece / Υπουργείο Βιομηχανίας
 
Τίτλος:Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος = Report on the mining activities of Greece / Υπουργείο Βιομηχανίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος = Report on the mining activities of Greece / Υπουργείο Βιομηχανίας
Παράλληλος κύριος τίτλος:Report on the mining activities of Greece
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων. Γραφείον Μεταλλευτικής Κινήσεως
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, [195-? - 19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Δελτίο μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος [19--? - 19--?]
Συνεχίζεται από:Δελτίο μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος = Bulletin on the mining activities of Greece / Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας
Θέματα:Mines and mineral resources--Greece
Mines and mining--Greece
Mineral industries--Greece
Μεταλλεύματα--Ελλάδα
Μεταλλευτική Οικονομία--Ελλάδα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1954 1957 Πλήρης
Alpha Bank
1961 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1954 1977
τόμος 68
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου