ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Τίτλος:ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:REPORT ON THE MINING ACTIVITIES OF GREECE
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1954 1957 Πλήρης
Alpha Bank
1961 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1954 1977
τόμος 68
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου