Δελτίον δραστηριότητος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
 
Τίτλος:Δελτίον δραστηριότητος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον δραστηριότητος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1959-1970
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1959
τόμος 1
1970
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου