ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
 
Τίτλος:ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1947 1948 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1947 1948 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου