ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Τίτλος:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου