Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους...
 
Τίτλος:Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους...
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επετηρίς ακαδημαϊκού έτους...
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Δημοσίευση:Αθήναι : Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1970 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1970 1977 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1955/1956 1972/1973 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου