ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
 
Τίτλος:ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1969 1973 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1939 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1957 1968 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1977 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1966 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου