Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους... / Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους... / Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους... / Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τομ. 1. 1929-
Δημοσίευση:Εν Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1929-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Σε κάθε τόμο ο τίτλος φέρει διαφορετική χρονολογία.
Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1969 1973 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1939 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1957 1968 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1977 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1966 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου