Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους ... / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Τίτλος:Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους ... / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους ... / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοσίευση:Ιωάννινα : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Ιωαννίνων, 1964-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Από το 1964 έως το 1973 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελούσε Παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Παραλλαγές στον τίτλο.
Στους τ. 1-6 στη σ.τ. εμφανίζεται ως εκδότης το Α.Π.Θ., από τον τ. 7 και εξής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1968 1975 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου