Ανακοίνωσις
 
Τίτλος:Ανακοίνωσις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανακοίνωσις
Πνευματική Υπευθυνότητα:Καπνολογικόν Ινστιτούτον της Ελλάδος
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Καπνολογικόν Ινστιτούτον της Ελλάδος, 1933-1936
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1933
τόμος 1
1936
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου