Τηλεπικοινωνιακός Ορίζων
 
Τίτλος:Τηλεπικοινωνιακός Ορίζων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τηλεπικοινωνιακός Ορίζων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΟΤΕ, [19??]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1973 1974 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου