ΠΛΑΤΩΝ
 
Τίτλος:ΠΛΑΤΩΝ
ISSN:1105-073X
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΛΑΤΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ISSN:1105-073X
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1949
τόμος 1
1966 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1961 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1958 1962 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1949
τόμος 1
1974
τόμος 26
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασσικών Σπουδών
1949
τόμος 1
1993
τόμος 45
Πλήρης
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1949
τόμος 1
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1949
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1949
τόμος 1
2003
τόμος 53
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1949 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1949
τόμος 1
1994
τόμος 46
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1949
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1949
τόμος 1
1998
τόμος 50
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1949
τεύχος 1
2005
τόμος 54
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1949 Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1950
τόμος 2
τεύχος Α,Β4
2015
τόμος 60
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1950 1971 Ελλιπής

1949
τόμος 1
1963 Ελλιπής
Ανενεργή

1949
τόμος 1
1985 Ελλιπής
Ανενεργή