Νέος Ελληνομνήμων = τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα / συντασσόμενον εκ των καταλοίπων του Σπυρ. Λάμπρου και εκδιδόμενον επιμελεία Κ. Δυοβουνιώτου
 
Τίτλος:Νέος Ελληνομνήμων = τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα
ISSN:0258-5677
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Νέος Ελληνομνήμων = τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Νέος Ελληνομνήμων
Τίτλος Κλειδί:Νέος Ελληνομνήμων
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ. 1, τεύχ. 1 (31 Μαρτίου 1904) - τ. 21, τεύχ. 4 (31 Δεκεμβρίου 1927)
1 τ. (Ευρετήριο)
Δημοσίευση:Αθήνησι : Επιτροπή Εκδόσεως των Καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1904-1927
ISSN:0258-5677
Γλώσσα:Ελληνική
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο.
DDC Ταξινόμηση:949.5
LCC Ταξινόμηση:AS201.N5
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1904
τεύχος 1
1927
τεύχος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1904
τεύχος 1
1927
τεύχος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1917
τόμος 14
1930
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1921
τόμος 15
1927
τόμος 21
Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης

1904
τόμος 1
1927
τόμος 21
Πλήρης
Ανενεργή
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1904
τόμος ?π
1927
τόμος 21
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου