ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
Παράλληλος κύριος τίτλος:REVUE DES TABACS HELLENIQUES
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1929 1939 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1923 1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου