Ελαϊκή επιθεώρησις : δεκαπενθήμερος οικονομικογεωργική έκδοσις / διευθυντής - ιδιοκτήτης Β. Τσάκωνας
 
Τίτλος:Ελαϊκή επιθεώρησις : δεκαπενθήμερος οικονομικογεωργική έκδοσις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελαϊκή επιθεώρησις : δεκαπενθήμερος οικονομικογεωργική έκδοσις
Παράλληλος κύριος τίτλος:La Revue Oleicole
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1938-
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], 1938-1940
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1938 1939 Πλήρης
Μέλος Δικτύου