Ελαϊκή επιθεώρησις
 
Τίτλος:Ελαϊκή επιθεώρησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελαϊκή επιθεώρησις
Παράλληλος κύριος τίτλος:La Revue Oleicole
Δημοσίευση:[χ.τ.] : [χ.ό.], [19??]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1938 1939 Πλήρης
Μέλος Δικτύου