Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 
Τίτλος:Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Τίτλος:Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984 Πλήρης
Μέλος Δικτύου