Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
 
Τίτλος:Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Προηγούμενος Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΕΚΟΤΕ. 1976-1976
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Ένωση Επιχειρηματιών - Κατασκευαστών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε, 1976-1978
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΕΚΟΤΕ, 1976-1976
Συνεχίζεται από: Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΕΚΟΤΕ, 1978-1988
Συνεχίζει:Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Συνεχίζεται από:Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1976 1978 Πλήρης
Μέλος Δικτύου