ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
 
Τίτλος:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Παράλληλος κύριος τίτλος:GEOTECNICA
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιων
1988 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1979 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1988 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1975 1983 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου