Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
 
Τίτλος:Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήναι : Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, 1932-1947
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται απο: Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας [ISSN 0377-6816], 1947-1973
Συνεχίζεται από:Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1932 1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1932 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου