ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
 
Τίτλος:ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:AESCULAPIUS
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1930 1940 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική Σχολή Οδοντιατρικό Σπουδαστήριο
1930 1936 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αρεταίειο Νοσοκομείο"
1930
τόμος 1
1937
τόμος 8
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
1998
τόμος 1
2001
τόμος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1930 1978 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου