Ιατρική κίνησις : Επαγγελματική-επιστημονική-ειδησεογραφική ιατρική μηνιαία επιθεώρησις / Διευθυντής-ιδιοκτήτης Ιωάν. Αντωνιάδης
 
Τίτλος:Ιατρική κίνησις : Επαγγελματική-επιστημονική-ειδησεογραφική ιατρική μηνιαία επιθεώρησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρική κίνησις : Επαγγελματική-επιστημονική-ειδησεογραφική ιατρική μηνιαία επιθεώρησις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mouvement medical
Δημοσίευση:Αθήναι : Αντωνιάδης, Ιωάννης, 1925-1933
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:610
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1929 1933 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου