Ιατρική κίνησις = Mouvement medical
 
Τίτλος:Ιατρική κίνησις = Mouvement medical
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρική κίνησις = Mouvement medical
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mouvement medical
Δημοσίευση:Αθήναι, 1925-1932 : Αντωνιάδης, Ιωάννης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1929 1933 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου