Βιβλιογραφική Επετηρίς των Ελληνικών ιατρικών & φαρμακευτικών δημοσιευμάτων
 
Τίτλος:Βιβλιογραφική Επετηρίς των Ελληνικών ιατρικών & φαρμακευτικών δημοσιευμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλιογραφική Επετηρίς των Ελληνικών ιατρικών & φαρμακευτικών δημοσιευμάτων
Δημοσίευση:Αθήναι : Α. Κ. Δαμβέργης, [1952-1970]
Φυσική Περιγραφή: ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1953 1963 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1952 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου