ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Παράλληλος κύριος τίτλος:HELLENIC SOCIETY OF RHEUMATOLOGY. PROCEEDINGS
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.