ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ISSN:1105-3445
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:BULLETIN DE LA SOCIETE HELLENIQUE D' OPHTHALMOLOGIE
BULLETIN OF THE HELLENIC OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ISSN:1105-3445
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
1968
τόμος 36
1977
τόμος 45
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"
1984
τόμος 52
1988
τόμος 57
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 01/09/2017
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1936 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου