Έργα
 
Τίτλος:Έργα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έργα
Δημοσίευση:Αθήνα : Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Εκδόσεων "Έργα", 1928-1932
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1928 1932 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου