ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1970 1978 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1969 1973 Ελλιπής