Ενημερωτικό Δελτίο. Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο. Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο. Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Δημοσίευση:Βόλος : ΤΕΕ Τμήμα Μαγνησίας, 1970-1982
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται απο το: Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ - Τμήμα Νομού Μαγνησίας 1982-1996
Ακανόνιστη
Συνεχίζεται από:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
DDC Ταξινόμηση:620.006
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1970 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου