ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
 
Τίτλος:ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2

1984 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1997
τεύχος 249
2001
τεύχος 268
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών)
1987 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
1988 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου