Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 
Τίτλος:Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ISSN:1106-7950
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δελτίον ΠΕΔΜΕΔΕ
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΠΕΔΜΕΔΕ, 1949-1967
ISSN:1106-7950
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Η Κατασκευή: Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), 1968-1993
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Η Κατασκευή : Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
DDC Ταξινόμηση:620.006 (21η)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1962 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1957 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου