Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. Επιστημονική Περιοχή Β'
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. Επιστημονική Περιοχή Β'
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. Επιστημ. Περιοχή Β'
ISSN:0251-0316
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. Επιστημονική Περιοχή Β'
Παράλληλος κύριος τίτλος:Technica chronica scientific journal of the Technical Chamber of Greece. Section B
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΗ-ΗΜ-ΝΜ. 1976-1980
Τίτλος Κλειδί:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. Επιστημονική Περιοχή Β'
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. Επιστημ. Περιοχή Β'
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1981-1994
ISSN:0251-0316
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση III (1995-)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση IV (1995-)
Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΗ-ΗΜ-ΝΜ (1976-1980)
Τριμηνιαίο
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΜ-ΗΜ-ΝΜ
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση III
DDC Ταξινόμηση:624
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1991
τόμος 81
τεύχος 1
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
1987
τόμος 7
1994
τόμος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1982
τόμος 2
τεύχος 3/4
1991
τόμος 11
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1982 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
1982
τόμος 2
τεύχος 3
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1981 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1981
τόμος 1
1989
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1981 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1976 1994
τεύχος 4
Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1991
τόμος 11
τεύχος 1
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
1983
τόμος 3
τεύχος 1
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου