Ελληνική Ωκεανολογία και Λιμνολογία / Ινστιτούτον Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
 
Τίτλος:Ελληνική Ωκεανολογία και Λιμνολογία / Ινστιτούτον Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνική Ωκεανολογία και Λιμνολογία / Ινστιτούτον Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
Παράλληλος κύριος τίτλος:Hellenic Oceanology and Limnology
Προηγούμενος Τίτλος:Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλλιευτικών Ερευνών (Ι.ΩΚ.Α.Ε)
Δημοσίευση:[Αθήναι] : Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλλιευτικών Ερευνών, [196-?] - [197-?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου [1947? -1964?]
Συνεχίζεται από: Θαλασσογραφικά [ISSN 0250-3298] 1976-1992
Συνεχίζει:Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου
Συνεχίζεται από:Θαλασσογραφικά / Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών = Thalassographica / Institute of Oceanographic and Fisheries Research
Θέματα:Λιμνολογία
Ωκεανογραφία
DDC Ταξινόμηση:551.469 (22)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1971
τόμος 10
1972
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1971
τόμος 10
1973
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή