Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Σχ. Φυσ. Μαθ. Επιστημ. Αριστοτ. Πανεπιστήμ. Θεσσαλον.
ISSN:0379-539X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παράλληλος κύριος τίτλος:Scientific Annals of the Faculty of Physics and mathematics
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Σχ. Φυσ. Μαθ. Επιστημ. Αριστοτ. Πανεπιστήμ. Θεσσαλον.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1932-1988
ISSN:0379-539X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Bios (Thessaloniki) [ISSN 1105-5049] 1991-
Εξαμηνιαίο
Συνεχίζεται από:Bios
DDC Ταξινόμηση:378.51
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1932 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών
1932
τόμος 1
1971
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας
1932
τόμος 1
1971
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου