Πολιτικό κριτήριο = μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Πολιτικό κριτήριο = μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
Τίτλος:Πολιτικό κριτήριο = μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
Τίτλος Κλειδί:Πολιτικό κριτήριο
Δημοσίευση:Αθήνα : Γιάννης Τζαννετάκος, [1979?]-
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίστηκε στο : Χρονιά Γ', (Απρ. 1979)
"Διευθυντής Γιάννης Τζαννετάκος" - Από το τευχ. (Απρ. 79)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1977
τεύχος 2
1980
τεύχος 36
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1977 1979 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1979
τεύχος 25
1979
τεύχος 25
Ελλιπής