Παραγωγικότης
 
Τίτλος:Παραγωγικότης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παραγωγικότης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
Δημοσίευση:Αθήναι : [χ.ό.], [19--? - 19--?]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Κείμενο στα αγγλικά.
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1961 1966 Πλήρης
Alpha Bank
1961 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
1992 1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1955
τεύχος 6
1994
τεύχος 72
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου