Κοινωνιολογική Έρευνα = τριμηνιαία επιθεώρηση Κοινωνιολογίας και Κοινωνικών Επιστημών
 
Τίτλος:Κοινωνιολογική Έρευνα = τριμηνιαία επιθεώρηση Κοινωνιολογίας και Κοινωνικών Επιστημών
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Κοινωνιολογική Έρευνα = τριμηνιαία επιθεώρηση Κοινωνιολογίας και Κοινωνικών Επιστημών
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Sociological research: Quarterly review of Sociology and Social Sciences
Τίτλος Κλειδί:Κοινωνιολογική Έρευνα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Μελετών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τόμος Α΄, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1957)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Μελετών, 1957-
Γλώσσα:Ελληνική
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Διευθυντής: Ευάγ. Γ. Κατσαρός.
Τριμηνιαίο
Θέματα:Sociology
Social sciences
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1957
τόμος 1
τεύχος 1
1957
τόμος 1
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου