Μουσικοί ορίζοντες
 
Τίτλος:Μουσικοί ορίζοντες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μουσικοί ορίζοντες
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος
Δημοσίευση:Αθήνα : Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, 1999-2003
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"
2000
τεύχος 2
2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου