Μνήμη & Business
 
Τίτλος:Μνήμη & Business
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μνήμη & Business
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ναυτεμπορική
Δημοσίευση:Αθήνα : Ναυτεμπορική : Ειρήνη Αθανασιάδου, Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1998 2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου