Ερευνες Οικονομικής Συγκυρίας
 
Τίτλος:Ερευνες Οικονομικής Συγκυρίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ερευνες Οικονομικής Συγκυρίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Δημοσίευση: : Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1998 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου