Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου
 
Τίτλος:Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου
ISSN:1791-4108
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου
Δημοσίευση:Larnax:Eleutherias
ISSN:1791-4108
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2008 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2013
τόμος 53
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2008
τόμος 1
2010
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
2009
τόμος 2
τεύχος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2012
τόμος 5
Ελλιπής
Συνήγορος του Πολίτη
2008 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου