Στατιστικοί κώδικες επαγγελμάτων [Serial] = Statistical codes of occupations
 
Τίτλος:Στατιστικοί κώδικες επαγγελμάτων [[Serial]] = Statistical codes of occupations
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Στατιστικοί κώδικες επαγγελμάτων [[Serial]] = Statistical codes of occupations
Παράλληλος κύριος τίτλος:Statistical codes of occupations [Serial]
Πνευματική Υπευθυνότητα:210001005120070201112059 Υπουργείο Οικονομικών (Κυπριακή Δημοκρατία) Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
Δημοσίευση:Λευκωσία : Υπουργείο Οικονομικών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Με βάση το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων 1988 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
"Based on the International Standard Classification of Occupations 1988 of the International Labour Office".
Άγνωστη
Θέματα:Statistics (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:HE873.5.S74
Τοπική Ταξινόμηση:STAT (CYPR)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1992
τεύχος 1
1992
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή