Πτήση 9.58 [Serial] : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
 
Τίτλος:Πτήση 9.58 [[Serial]] : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πτήση 9.58 [[Serial]] : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 [19--?]-
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Χαραλαμπίδου, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαία
Θέματα:General Works
LCC Ταξινόμηση:AP85.P74
Τοπική Ταξινόμηση:1.GW/ΕΛΛ
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.