Πτήση 9.58 : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
 
Τίτλος:Πτήση 9.58 : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πτήση 9.58 : περιοδική έκδοση του 9.58 FM της ΕΡΤ3
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Χαραλαμπίδου, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαία
Θέματα:General Works
DDC Ταξινόμηση:059.89 (23)
LCC Ταξινόμηση:AP85.P74
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
2001
τεύχος 2
2001
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου