Περιοδικό [Serial]
 
Τίτλος:Περιοδικό [[Serial]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περιοδικό [[Serial]
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 (1980)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Αθανάσιος Κυριακόπουλος, 1980-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαία
Θέματα:Art
LCC Ταξινόμηση:N8.G8P4
Τοπική Ταξινόμηση:7.A/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1980 1991 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή