Συλλέκτης : μηνιαίο περιοδικό για συλλέκτες και φιλότεχνους
 
Τίτλος:Συλλέκτης : μηνιαίο περιοδικό για συλλέκτες και φιλότεχνους
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συλλέκτης : μηνιαίο περιοδικό για συλλέκτες και φιλότεχνους
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 (1975)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Χριστιανός, Βασίλης, 1975-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Θέματα:General Works
Τοπική Ταξινόμηση:1.GW/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1975
τεύχος 1
1980
τεύχος 69
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου