Ποιητική έκδοση [Serial] : μηνιάτικη
 
Τίτλος:Ποιητική έκδοση [[Serial]] : μηνιάτικη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ποιητική έκδοση [[Serial]] : μηνιάτικη
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 [19--?]-
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ. ο.], [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Θέματα:Modern greek language and Literature
LCC Ταξινόμηση:PA5201.P654
Τοπική Ταξινόμηση:11.M/ΕΛΛ/RARE
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1913
τεύχος 1
1914
τεύχος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου