Φύλλα : λογοτεχνικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Φύλλα : λογοτεχνικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φύλλα : λογοτεχνικόν περιοδικόν
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 [19--?]-
Δημοσίευση:Αθήνα : Φιλολογική Εκδοτική Εταιρία, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Θέματα:Modern greek language and Literature
LCC Ταξινόμηση:PA5201.F9
Τοπική Ταξινόμηση:11.M/ΕΛΛ/RARE
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1916
τεύχος 1
1917
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1978
τεύχος 7
1978
τεύχος 13
Ελλιπής