Ήλιος : εβδομαδια εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Ήλιος : εβδομαδια εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ήλιος : εβδομαδια εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 [1940] - τχ.? [1952]
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδόσεις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως Ήλιος, [1940-1952]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαία
Θέματα:Encyclopedias and dictionaries, Greek
General Works
LCC Ταξινόμηση:AE29.G7
Τοπική Ταξινόμηση:1.GW/ΕΛΛ
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.